Program VIII Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców – Szepietowo 2023r