Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Cieślik Tomasz

Prezes

2

Faszczewski Karol

Wiceprezes

3

Kosiński Kamil

Wiceprezes

4

Kryński Piotr

Wiceprezes

5

Marchel Bogusław

Wiceprezes

6

Kamiński Leszek

Sekretarz

7

Rynans Paweł

Sekretarz

8

Zyskowski Grzegorz

Sekretarz

9

Chrostowski Wojciech

Skarbnik

10

 Żochowski Stanisław

Członek Zarządu

11

Banel Marek

Członek Zarządu

12

Bielacki Jerzy

Członek Zarządu

13

Burzyński Dariusz

Członek Zarządu

14

Burzyński Marek

Członek Zarządu

15

Cudnowski Jarosław

Członek Zarządu

16

Dołęgowski Robert

Członek Zarządu

17

Gliniecki Mirosław

Członek Zarządu

18

Kaczyńska Joanna

Członek Zarządu

19

Karwowski Mariusz

Członek Zarządu

20

Kulesza Wiesław

Członek Zarządu

21

Mioduszewski Sławomir

Członek Zarządu

22

Nagórka Eugeniusz

Członek Zarządu

23

Podleśny Paweł

Członek Zarządu

24

Przeździecki Adam

Członek Zarządu

25

Rogalski Stanisław

Członek Zarządu

26

Ryszewski Karol

Członek Zarządu

27

Sobolewski Andrzej

Członek Zarządu

28

Sztukowski Aleksander

Członek Zarządu

29

Tyszko Janusz

Członek Zarządu

30

Wielbut Janusz

Członek Zarządu

31

Wnorowski Bogdan

Członek Zarządu

32

Zaręba Rafał

Członek Zarządu

33

Zawadzki Marcin

Członek Zarządu

34

Żochowska – Stabińska Anna

Członek Zarządu

35

Gosk Leszek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

36

Marchel Czesław

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

37

Maciorkowski Marcin

Członek Komisji Rewizyjnej

38

Rupacz Hubert

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

39

Szeligowski Piotr

Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego

40

Mościcki Andrzej

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego