Zaproszenie na obchody 30-lecia Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Już dziś zapraszamy wszystkich hodowców z całymi rodzinami zrzeszonych w PZHBIPM, jak również wszystkich pracowników PFHBIPM i osoby związane z hodowlą bydła mlecznego do Tykocina na Nasze święto
2 WRZEŚNIA WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO TYKOCINA